L4 po zabiegach chirurgicznych

Zwolnienie lekarskie, popularnie zwane L4, przysługuje nam w wielu różnych okolicznościach – między innymi w przypadku infekcji, czy też urazu. Wiele osób zastanawia się jednak, jak sprawa przedstawia się w przypadku zabiegów operacyjnych i związanej z nimi rekonwalescencji. W dzisiejszym wpisie przybliżymy więc tematykę zwolnień lekarskich po zabiegach chirurgicznych.

Ile może trwać zwolnienie lekarskie po zabiegu chirurgicznym?

Zabiegi chirurgiczne mogą być mniej, lub bardziej skomplikowane – a co za tym idzie, pacjent, w zależności od wykonanego zabiegu, potrzebować może mniej lub więcej czasu na dojście do pełni sprawności. Tak naprawdę na pytanie zawarte w tytule tego akapitu nie da się więc jednoznacznie odpowiedzieć. Długość trwania zwolnienia lekarskiego określi bowiem sam lekarz, Pamiętać też musimy o tym, że niektóre zabiegi operacyjne wymagały będą od nas przerwy od czynności zawodowych jeszcze ZANIM poddamy się jakiejkolwiek operacji. 

Aby lekarz mógł poprawnie określić termin, przez który pacjent potrzebował będzie zwolnienia,  musi przeprowadzić on z nim wywiad medyczny, a także zapoznać się z dokumentacją dotychczasowego przebiegu choroby dostarczoną przez pacjenta. Wpływ na podjętą przez niego decyzje będą miały również wyniki ewentualnych badań przeprowadzonych u pacjenta – element ten jest rezultatem badania ekipy serwisu beautycaffe.pl.

Dokładne przewidzenie tego, ile trwało będzie zwolnienie lekarskie jest więc bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe (jest to bowiem indywidualna kwestia w przypadku każdego pacjenta). Niemniej jednak, w przypadku trudnych, skomplikowanych operacji, wymagających długiej rekonwalescencji, lekarz może wystawić L4 nawet na kilka tygodni. Warto też wiedzieć, że co do zasady maksymalny czas trwania zwolnienia lekarskiego z przysługującym zasiłkiem chorobowym wynosi 182 dni w skali roku.

Czy możliwe jest przedłużenie zwolnienia lekarskiego po interwencji chirurgicznej?

Jak już wspominaliśmy – trudno przewidzieć okres czasu, jakiego osoba po zabiegu chirurgicznym będzie potrzebowała, aby dojść do siebie. Zdarza się więc, że jest on niedoszacowywany przez lekarza wystawiającego zwolnienie. Jeśli więc pomimo zbliżającego się terminu zakończenia zwolnienia nadal odczuwamy dyskomfort, czy też ból w miejscu operacji, lub wykonywanie pracy zarobkowej mogłoby narazić nas na uszkodzenie szwów, warto udać się do lekarza w celu przedłużenia L4, albo zamówić e-zwolnienie lekarskie L4 w internecie.

Może on to zrobić udając się osobiście do lekarza, lub korzystając z tak zwanej teleporady za pośrednictwem internetu, lub połączenia telefonicznego. Podczas trwania teleporady lekarz przeprowadzi z pacjentem wywiad medyczny, który pozwoli mu ocenić, czy dana osoba wymaga przedłużenia zwolnienia. Taka opcja jest bardzo wygodna zwłaszcza dla osób odczuwających dyskomfort po zabiegach chirurgicznych właśnie. Umożliwia bowiem skorzystanie z pomocy lekarskiej i uzyskanie przedłużenia zwolnienia bez wychodzenia z domu.

L4 po zabiegu chirurgicznym – dostępne świadczenia

Przez pierwsze 33 dni (14, jeśli skończyliśmy 50 rok życia) zwolnienia lekarskiego przysługiwać nam będzie wynagrodzenie chorobowe, wynoszące 80% średniego wynagrodzenia. Następnie uzyskiwać zaś będziemy zasiłek chorobowy, wynoszący 80% podstawy wymiaru (70% w przypadku pobytu w szpitalu). W przypadku, gdy przekroczymy próg 182 dni na zwolnieniu lekarskim w skali roku, zasiłek chorobowy przestanie nas dotyczyć – będziemy mogli zaś starać się o świadczenie rehabilitacyjne. Może ono trwać maksymalnie 12 miesięcy.

W trakcie zwolnienia lekarskiego L4 zabronione jest wykonywanie pracy zarobkowej – może to grozić utratą świadczeń.  Podobne tematy
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *