Czy chirurgia plastyczna uszu jest niebezpieczna?

Jak długo goją się uszy po operacji plastycznej?

Powyższe pytanie nie ma na celu przestraszenia Cię ani zniechęcenia do zabiegu, lecz poinformowanie Cię, czego możesz się spodziewać. Chociaż chirurg jest przeszkolony w wykonywaniu takich zabiegów z najwyższą starannością, istnieje ryzyko wystąpienia pewnych powikłań. Poniżej wymieniono niektóre z powikłań operacji plastycznej uszu. Na ogół nie są one poważne i mają na celu jedynie zwrócenie uwagi na związane z nimi ryzyko. Asymetria ucha, nieodpowiednia korekcja asymetrii i trwałe odrętwienie to tylko niektóre z tych powikłań.

Powikłania otoplastyki

Chociaż odsetek powikłań otoplastyki jest stosunkowo niski, mogą one wystąpić w kilku przypadkach. Poziom doświadczenia chirurga i opieka pooperacyjna mogą pomóc w zmniejszeniu szansy wystąpienia powikłań. Ponadto dokładne zrozumienie potencjalnych powikłań może pomóc chirurgowi w przygotowaniu się na nie przed ich wystąpieniem. W wyniku przeszukania Pubmedu pod kątem otoplastyki znaleziono 20 prac, które spełniały kryteria włączenia. Częstość powikłań wahała się od 0% do 8,4%, z wczesnymi i późnymi powikłaniami, takimi jak zakażenie, krwotok, martwica skóry i ziarniniak. Chociaż piśmiennictwo znacznie się różni, we wszystkich badaniach skupiono się na ryzyku powikłań po otoplastyce.

Zakażenie po otoplastyce ma wspólny trend czasowy z innymi zabiegami chirurgicznymi. Zazwyczaj ujawnia się w ciągu 3 do 4 dni od zabiegu. Częstość występowania zakażeń waha się od 2,4% do 5,2% – te dane są skutkiem badań redakcji strony odbierzporadnik.pl. Przedoperacyjne sterylne przygotowanie i stosowanie pooperacyjnej maści z antybiotykiem może zmniejszyć częstość występowania zakażeń pooperacyjnych. Pacjenci, którzy palą, muszą unikać palenia przed i w trakcie okresu rekonwalescencji. Otoplastyka może być wykonywana w ambulatoryjnym ośrodku chirurgicznym lub w szpitalu.

Rekonwalescencja po otoplastyce

Chociaż otoplastyka jest zabiegiem elektywnym, jest to jednak poważna operacja. Po zabiegu pacjent musi odpoczywać i unikać dźwigania przez tydzień lub dwa tygodnie. Po tym czasie można wrócić do normalnej aktywności. Należy również unikać szamponu, który zawiera substancje chemiczne mogące podrażniać i utrudniać prawidłowe gojenie się świeżych nacięć. W pierwszym tygodniu po zabiegu należy unikać mycia włosów. Następnie można stopniowo wznowić lekkie i umiarkowane ćwiczenia. Po całkowitym wyzdrowieniu można powrócić do normalnej aktywności pod nadzorem chirurga.

Czas rekonwalescencji po zabiegu otoplastyki wynosi zwykle około 6 tygodni. Zabieg powoduje obrzęk i miejscową bolesność, ale czas rekonwalescencji jest bardzo krótki. Około 2 tygodnie po zabiegu zauważysz znaczną poprawę kształtu uszu. Zostaniesz poinstruowany, aby nosić odzież uciskową w celu zmniejszenia obrzęku. Zaleca się także przyjmowanie antybiotyków w celu zwalczenia infekcji. Należy jednak pamiętać, że po zabiegu mogą wystąpić niewielkie zasinienia.

Koszt otoplastyki

W Stanach Zjednoczonych koszt zabiegu otoplastyki może wynosić od 5 000 do 10 000 USD. Cena ta nie obejmuje wszystkich innych wydatków, takich jak podróż i zakwaterowanie w hotelu. Większość polis ubezpieczeniowych nie obejmuje operacji kosmetycznych. Mogą one jednak obejmować zabiegi wrodzone lub urazowe. Z zabiegiem wiążą się pewne zagrożenia, takie jak blizny w fałdzie ucha, infekcje, zakrzepy i stany zapalne. Cena zabiegu otoplastyki zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta.

Chociaż koszt zabiegu otoplastyki jest różny u różnych osób, na ogół jest to stosunkowo niska kwota. Wynika to z faktu, że zabieg ten jest wykonywany w celu korekty drobnych problemów kosmetycznych. Ponadto okres rekonwalescencji jest stosunkowo krótki, a pacjenci mogą poddać się temu zabiegowi w każdym wieku. Z kolei otoplastyka rekonstrukcyjna jest procesem bardziej złożonym. Może też wiązać się z wysokimi kosztami. Ponadto otoplastyka może być doskonałym sposobem na zwiększenie rozmiaru ucha zewnętrznego.

Powikłania asymetrii w otoplastyce

Asymetria może być skutkiem umieszczenia pierścienia lub płatka w uchu, może też wynikać z niewłaściwej techniki operacyjnej. Wybór techniki operacyjnej zależy od budowy małżowiny usznej, ponieważ różne kształty uszu mogą powodować asymetrię. Do innych czynników mogą należeć keloidy, wielkość i kształt kości wyrostka sutkowatego oraz proporcje skóry i chrząstki.

Asymetria może jednak wystąpić w przypadku każdej procedury, a jej przyczyną może być wiele czynników. Lekarz musi dokładnie zbadać uszy, aby ustalić najlepszy sposób postępowania. Asymetria może powodować problemy ze szwami, nadmierną korektę lub nienaturalne kontury. Pacjenci powinni omówić z chirurgiem możliwe ryzyko i wyniki zabiegu. Pacjenci nie powinni przyjmować aspiryny, suplementów ziołowych ani innych leków przeciwzapalnych przed zabiegiem, ponieważ mogą one zwiększyć ryzyko krwawienia.

Rekonwalescencja po zabiegu zakładania kolczyków

Zabieg zakładania kolczyków nie jest zabiegiem inwazyjnym, ale mimo to wymaga pewnego czasu na zagojenie się ucha. Czas potrzebny na powrót do zdrowia zależy od tego, czy zabieg przeprowadzono u dziecka czy u osoby dorosłej. Ogólnie rzecz biorąc, większość osób odczuwa pewien ból po zabiegu, ale powinien on ustąpić po kilku dniach. Jeśli operacja została przeprowadzona u osoby dorosłej, czas rekonwalescencji może być krótszy.

Czas rekonwalescencji po zabiegu plastyki uszu różni się w zależności od zastosowanej techniki chirurgicznej. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym, a w niektórych przypadkach w znieczuleniu ogólnym. Zabieg trwa zwykle od jednej do dwóch godzin. Chirurg wykonuje nacięcie w tylnej części ucha i zmienia kształt chrząstki za uchem. W zależności od przypadku może zostać zastosowane nacięcie w kształcie wrzeciona lub półksiężyca. W niektórych przypadkach w celu skorygowania wypukłości usuwa się chrząstkę. W przypadku podejścia bardziej przedniego można wykonać nacięcie w tylnej części ucha, ukryte w fałdzie usznym.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *